ניתן להציג עד 5 מוצרים בכל השוואה, ניתן להסיר מוצר על מנת לראות מוצרים נוספים
השוואה בין המוצרים:
X GUCCI 0061-016
כותרת המוצר:GUCCI 0061-016
תמונה:
מק"ט:
מחיר:2300
תיאור:
פיקסל של מצלמה:
גודל מסך: