ניתן להציג עד 5 מוצרים בכל השוואה, ניתן להסיר מוצר על מנת לראות מוצרים נוספים
השוואה בין המוצרים:
X גוצי 0208
כותרת המוצר:גוצי 0208
תמונה:
מק"ט:
מחיר:1660
תיאור:
פיקסל של מצלמה:
גודל מסך: