ניתן להציג עד 5 מוצרים בכל השוואה, ניתן להסיר מוצר על מנת לראות מוצרים נוספים
השוואה בין המוצרים:
X MIU MIU 50R
כותרת המוצר:MIU MIU 50R
תמונה:
מק"ט:
מחיר:1050
תיאור: