ניתן להציג עד 5 מוצרים בכל השוואה, ניתן להסיר מוצר על מנת לראות מוצרים נוספים
השוואה בין המוצרים:
X RB 3584N 001/19
כותרת המוצר:RB 3584N 001/19
תמונה:
מק"ט:
מחיר:590
תיאור: