ניתן להציג עד 5 מוצרים בכל השוואה, ניתן להסיר מוצר על מנת לראות מוצרים נוספים
השוואה בין המוצרים:
X RAY BAN 3445 006/11
כותרת המוצר:RAY BAN 3445 006/11
תמונה:
מק"ט:
מחיר:520
תיאור: