ניתן להציג עד 5 מוצרים בכל השוואה, ניתן להסיר מוצר על מנת לראות מוצרים נוספים
השוואה בין המוצרים:
X RAY BAN 3445 012/13
כותרת המוצר:RAY BAN 3445 012/13
תמונה:
מק"ט:
מחיר:520
תיאור: