ניתן להציג עד 5 מוצרים בכל השוואה, ניתן להסיר מוצר על מנת לראות מוצרים נוספים
השוואה בין המוצרים:
X RB 2448NM F602/30
כותרת המוצר:RB 2448NM F602/30
תמונה:
מק"ט:
מחיר:960
תיאור: