ניתן להציג עד 5 מוצרים בכל השוואה, ניתן להסיר מוצר על מנת לראות מוצרים נוספים
השוואה בין המוצרים:
X RB 3460M F003/H0
כותרת המוצר:RB 3460M F003/H0
תמונה:
מק"ט:
מחיר:1080
תיאור: