ניתן להציג עד 5 מוצרים בכל השוואה, ניתן להסיר מוצר על מנת לראות מוצרים נוספים
השוואה בין המוצרים:
X RB 4258 710/11
כותרת המוצר:RB 4258 710/11
תמונה:
מק"ט:
מחיר:480
תיאור: