ניתן להציג עד 5 מוצרים בכל השוואה, ניתן להסיר מוצר על מנת לראות מוצרים נוספים
השוואה בין המוצרים:
X DG 2210 04/6G
כותרת המוצר:DG 2210 04/6G
תמונה:
מק"ט:
מחיר:1000
תיאור: