ניתן להציג עד 5 מוצרים בכל השוואה, ניתן להסיר מוצר על מנת לראות מוצרים נוספים
השוואה בין המוצרים:
X דיור ג'אדיור CLUB
כותרת המוצר:דיור ג'אדיור CLUB
תמונה:
מק"ט:
מחיר:1400
תיאור: