ניתן להציג עד 5 מוצרים בכל השוואה, ניתן להסיר מוצר על מנת לראות מוצרים נוספים
השוואה בין המוצרים:
X DG 4356
כותרת המוצר:DG 4356
תמונה:
מק"ט:
מחיר:990
תיאור: