ניתן להציג עד 5 מוצרים בכל השוואה, ניתן להסיר מוצר על מנת לראות מוצרים נוספים
השוואה בין המוצרים:
X AR 6094
כותרת המוצר:AR 6094
תמונה:
מק"ט:
מחיר:825
תיאור: