ניתן להציג עד 5 מוצרים בכל השוואה, ניתן להסיר מוצר על מנת לראות מוצרים נוספים
השוואה בין המוצרים:
X VALENTINO 4068
כותרת המוצר:VALENTINO 4068
תמונה:
מק"ט:
מחיר:900
תיאור: